_edited.png

Odd Fellow Palæet

EST. | 1895

event-Aalborg logo u baggrund.png

I samarbejde med...

Historie
 

I den charmerende ejendom på Boulevarden 20, 9000 Aalborg, finder du Odd Fellow palæet, som huser de gamle loger der har haft til huse her siden 1895.

Odd Fellow Ordenens formål er at bibringe sine medlemmer en etisk livsholdning. Det vil sige læren om den rette handlemåde og livsførelse over for sine medmennesker.

 

ORDENEN HAR TO HOVEDFORMÅL :
Det etiske som har som mål at højne og forædle medlemmernes karakter og livssyn. Dette er formuleret i Ordenens valsprog, der såvel i som udenfor Ordenen og i forhold til alle vore medmennesker udtrykker krav om Venskab, Næstekærlighed og Sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem Ordenens donationer til velgørende formål.


Odd Fellow ordenen blev stiftet den 26. april 1819 i USA som en afhængig gren af det engelske ordenssamfund. Siden er det amerikanske initiativ blevet verdensomspændende. Ordenen kom til Danmark den 30. juni 1878 på hvilken dag den første danske loge blev stiftet.

Til forskel fra de fleste andre ordner optager Odd Fellow Ordenen både mænd og kvinder som medlemmer. Der er imidlertid ikke tale om fælles loger, idet medlemmerne er organiseret i henholdsvis søsterloger og broderloger. Men grundlaget for deres virke er det samme.

 

 Odd Fellow Ordenen

 

Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation. Ordenen i Danmark har sit udspring fra Amerika, hvor den blev stiftet 1819 i Baltimore.

 

I Danmark er ordenen indført i 1878 og omfatter i dag ca. 15.000 medlemmer fordelt på 118 broderloger med 9.000 brødre og 88 søsterloger med 6.000 søstre. Skandinavien er stærkt repræsenteret med ca. 85.000 medlemmer.

Odd Fellow Ordenen i Danmark har sit hovedsæde i Odd Fellow Palæet i Bredgade i København.

 

Ordenens formål

 

Odd Fellow Ordenen er en organisation, der arbejder på et etisk grundlag og dens formål er:

At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene.

Ord er ikke nok, lærdommen skal omsættes i handling.

I Odd Fellow Palæet afholder 4 loger møder i perioden september – maj. Kontaktoplysninger findes under de respektive logers kontaktoplysninger.

 

Du kan læse om Odd Fellow ordenen generelt her: Sådan bliver du medlem
 

Odd Fellow Palæet

 

I hjertet af Aalborg finder du vores charmerende og historiske lokaler.  Odd Fellow Palæet blev opført i 1913 og er hjemsted for de fire ovennævnte Odd Fellow loger.

Gennem mere end 100 år har der i selskabslokalerne været cafe, jazzkoncerter, danseskole samt mange fødselsdage og bryllupper.

Under besættelsen var denne historiske bygning udlånt til Dansk Røde Kors. På samme tid anvendte tyskerne festsalen til fester for besættelsesmagtens soldater og dennes håndlangere.

Palæets flotte festsal med sildebensparket og originale stuk, danner de perfekte rammer om dit  næste selskab eller event. Vi tilbyder udlejning af selskabslokaler samt totalløsninger på selskaber og events i samarbejde med.

Læs mere omkring dine muligheder for at at afholde dit næste selskab eller event

+45 26 28 31 45    |    info@event-aalborg.dk    |    Boulevarden 20 - 9000 Aalborg

ODD FELLOW PALÆET © 2021